Stație de pompare ape uzate cu separare de solide

Stații de pompare apa uzată complet echipate în camine prefabricate din PEHD cu montaj uscat (tehnologie separare de solide).

Preț disponibil pe bază de cerere de ofertă

Pentru detalii și informații suplimentare vă rugăm sa ne contactați.

Stația de pompare cu sistem de separare de solide este un modul compact.

Structură

Structura constă dintr-un rezervor de stocare din oțel rezistent la acizi cu o capacitate de 0,4 m3 sau 0,72 m3, conectat cu separatorul de părți solide, și integrează două pompe cu montaj uscat și funcționare alternativă. Datorită unui rezervor relativ mic, pompele pornesc și rezervorul este golit frecvent. O astfel de soluție împiedică procesul de fermentare și contactul dintre apele reziduale și mediul înconjurător.

Deschiderea distribuitorului și a separatorului, adică pregătirea stației de pompare pentru întreținere, necesită lucrul unei singure persoane și durează mai puțin de 1 minut.

Acest sistem asigură condiții de service și condiții de funcționare confortabile și sigure.

Instalare și punere în funcțiune asistate de echipă tehnică specializată.