Despre Proiect

Titlul proiectului: UT4FB CONTROL – dezvoltare durabilă și perfomanță în automatizări industriale

Cod SMIS: 110296

Beneficiar: S.C. UT4FB Control S.R.L.

Finanțator: Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Valoarea proiectului: 389.802,97 lei din care 280.062,50 lei reprezintă finanțare nerambursabilă

Durata proiectului: 07 Martie – 31 Decembrie  2018

Scopul proiectului: Creșterea competitivității economice a firmei prin achiziționarea unor echipamente și tehnologii moderne

Achiziționarea de utilaje și echipamente noi, moderne, concomitent cu dezvoltarea unei platforme on-line de comercializare, conduce la posibilitatea furnizării unor noi produse și servicii specifice, de înaltă calitate, la dezvoltarea durabilă a societății, la respectarea normelor de mediu și la consolidarea poziției în piața specifică. În acest mod, firma va avea un plus de credibilitate și se va situa în rândul “companiilor preferate” printre clienți, investitori, furnizori, parteneri de afaceri.

Oiective specifice:

  1. Cresterea capacității și eficienței activității societății de prestare a serviciilor oferite.

Acest obiectiv va fi realizat prin achiziționarea de echipamente performante și nepoluante, care vor permite firmei să ofere servicii la standarde europene, contribuind la consolidarea încrederii partenerilor și clienților. Mai mult, firma își va diversifica oferta de servicii, introducând pe piața romanescă un nou serviciu inovativ: servicii integrate de dezvoltare durabilă. Pentru a-și desfășura activitatea și pentru a oferi servicii și soluții de înaltă calitate, societatea închiria o serie de echipamente sau subcontracta servicii, neavând echipamentele și utilajele necesare pentru a acoperi paleta largă de servicii pe care le poate oferi. Atingerea obiectivului va conduce la: asigurarea continuității în cadrul procesului de producție actual; onorarea la timp și în condiții de calitate a comenzilor emise de beneficiari; creșterea cotei de piață prin abordarea de noi lucrări ce prezintă dificultăți tehnice care nu pot fi depășite cu baza materială actuală; creșterea cifrei de afaceri și a profitului societații.

  1. Îmbunătățirea capacităților manageriale și tehnice ale firmei

Implementarea proiectului va permite concomitent cu diversificarea și îmbunătățirea serviciilor și implementarea unei platforme de comericializare a produselor și serviciilor on-line, care va sprijini compania să gestioneze mai eficient toate categoriile existente: resurse umane, finanțe, contabilitate, vânzări, managementul relațiilor cu clienții și furnizorii. Platforma on-line va conduce la dezvoltarea și optimizarea activităților, la îmbunătățirea relațiilor cu clienții și implicit la creșterea profitabilității firmei.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro